Quy trình xử lý đơn hàng gia công da, 23, Phương Thảo, Balo túi xách, 08/01/2018 14:18:03

Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Tất cả các bước trong quy trình xử lý đơn hàng may gia công da.

Tất cả các bước trong quy trình xử lý đơn hàng may gia công da.

 

Nếu khách chưa có mẫu gia công da thì sẽ chào mẫu khách

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Khách có mẫu rồi thì tiếp nhận thông tin mẫu khách chọn (kích thước, màu sắc, chất liệu, số lượng, in, thêu,... kinh phí dự kiến)

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Sau đó báo giá gia công da và tiến độ sản xuất

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Làm mẫu

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Duyệt mẫu

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Chốt đơn hàng và làm hợp đồng gia công da

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Thu phí đặt cọc

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Sản xuất

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Xuất kho giao hàng đồng thời khách thanh toán toàn bộ đơn hàng còn lại

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Xuất Hoá đơn cho khách

 Quy trình xử lý đơn hàng gia công da

Thanh lý hợp đồng gia công da

Quy trình xử lý đơn hàng gia công da, 23, Phương Thảo, Balo túi xách, 08/01/2018 14:18:03
Quy trình xử lý đơn hàng gia công da, 23, Phương Thảo, Balo túi xách, Balo túi xách, 08/01/2018 14:18:03